Odabrani su polaznici prvoga ciklusa izobrazbe u okviru programa Raise the Bar Akademije

7. listopada 2019.

Tijekom sljedećih dvanaest tjedana 16 polaznika imat će prigodu pohađati besplatnu izvanškolsku nastavu koja počinje 24. veljače u Coca-Colinu obrazovnome centru u Zagrebu. Odabrani su polaznici zadovoljili formalne uvjete te uspješno prošli postupak odabira kandidata.

Oni su:

– Antonela Bokan
– Karlo Bošnjak
– Niko Grgurev
– Dorian Horvat
– Igor Maglov
– Antonio Jakovac
– Mario Jovičić
– Enrique Kurajić
– Duje Marinović
– Marko Matek
– Martina Pečnik
– Pero Raguž
– Domagoj Skuliber
– Perica Šimunović
– David Štaba
– Dino Zukić Jaković

Polaznici će usvajati znanja i vještine u skladu s potrebama poslodavaca iz ugostiteljskoga i turističkoga sektora. Ujedno će dobiti potvrdu o završenoj izobrazbi koju izdaje Coca-Cola HBC Hrvatska u suradnji sa školom za barmene European Bartender School nakon uspješnoga polaganja teorijskoga i praktičnoga dijela programa izobrazbe.

Timeline izobrazbe

Odabranim polaznicima akademije Raise the Bar čestitamo, a svi se zainteresirani kandidati s barem godinom dana radnoga iskustva u ugostiteljstvu mogu prijaviti za treći obrazovni ciklus: popunjavanjem prijavnog obrasca na web-stranicama akademije Raise the Bar do 25. rujna 2020.